Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:59

Italian kielen perusopinnot, linja A (italian kieli) sivuaineopiskelijoille (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Linjan A italian opinnot tähtäävät hyvään kielitaitoon ja Italian kulttuurin tuntemukseen. Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon. Linjan A valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet
Italian kielen A linjan perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa italian kielellä
- havainnoi kielenkäyttöä, vaihtelua ja muutosta
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
26
Koodi: ITAPEA
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]