Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:02

Italian kielen ja kulttuurin perusopinnot, linja B (vapaa sivuaine) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Linja B: Italian kielen ja kulttuurin linja on avoin kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Italian kielen ja kulttuurin linja on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia. Linjan B opiskelija voi hakea Italian kielen linjan A opinto-oikeutta suoritettuaan seuraavat kurssit: Italia 1, Italia 2 ja Italia 3. Hakijat osallistuvat sivuaineen valintakokeeseen syksyllä tai keväällä.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet
Linjan B italian opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt suullista kielitaitoaan
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa italian kielellä
- on saanut monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista
- on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ITAPEB
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]