Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.3.2024 06:50

Latinan kielen perusopinnot (vapaa sivuaine) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Humanistisen tiedekunnan tutkinnossa se voidaan liittää vapaasti mihin aineyhdistelmään tahansa. Latinan kielen voi myös vaihtaa pääaineekseen.
Sisältö:
Tavoitteet: Latinan kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy muodostamaan perussanastoon ja -kielioppiin nojaavia yksinkertaisia virkkeitä latinaksi
- ymmärtää apuvälineiden avulla yksinkertaista latinankielistä tekstiä
- tuntee latinan kielen keskeiset rakenteet ja osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen
- tuntee antiikin Rooman kulttuuria ja kirjallisuutta
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: LATPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]