Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 16:05

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntija) (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Kielen oppimisen ja opettamisen opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
- osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitumaan monialaisesti.
- osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
- saa hyvät valmiudet kielten opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin.
- hallitsee opetettavan aineen ja osa toimia oman alansa kehittäjänä moniammatillisessa yhteistyössä
- on syventänyt venäjän kielen ja kulttuurin tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan: maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- ongelmanratkaisutaidot
- kirjallisen viestinnän taidot
- projektinhallinnan taidot
- itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
- keskeneräisyyden sietokyky
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: VENKSY
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]