Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2024 23:50

Humanististen tieteiden kandidaatti

Organisaatio: Musiikkikasvatus
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opiskelija saa aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnon, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot vähintään yhdessä opetettavassa aineessa. 120 opintopisteen musiikkikasvatuksen kokonaisuus sisältää perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot. Opiskelija voi sisällyttää opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Mikäli aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on sisällytetty toiseen tutkintoon, hänen tulee suorittaa riittävä määrä muita opintoja (sivuaine, yleisopinnot) niiden tilalla.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]