Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2024 22:57

FM Pääaineena soveltava kielitiede

Organisaatio: Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Soveltavan kielitieteen voi valita pääaineeksi maisterintutkintoon tähtäävissä opinnoissa. Pohjaopinnoiksi tarvitaan esimerkiksi kieliaineiden tai kielitieteiden kandidaatintutkinto. Tarvittaessa siltaopintoina suoritetaan johdantokurssit KLSA124 ja KLSA324. Maisteriopinnot painottuvat sekä diskurssintutkimuksen että kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alueelle. Opinnot nivoutuvat laitoksen vahvaan soveltavan kielitieteen kansainväliseen tutkimustyöhön ja tutkimushankkeisiin. Opinnoissa korostuu sekä kriittinen ajattelu että soveltavan kielitieteen teoriaa ja käytäntöä yhdistävät näkökulma. Soveltavan kielitieteen opinnot antavat valmiuksia tutkijan tehtävissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiville.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]