Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 16:04

Musiikkitieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikkitiede
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Musiikkitieteen syventävissä opinnoissa perehdytään systemaattisen musiikkitieteen valittuihin erityiskysymyksiin, syvennetään tutkijantaitoja ottamalla haltuun maisterintutkielmaa tukeva erityinen tutkimusmenetelmä. Työelämäosaamista vahvistetaan työssä oppimisen ja maisteriopintojen portfoliotyöskentelyn kautta. Syventäviin opintoihin sisältyy myös valinnaisia opintoja.
Tavoitteet: Musiikkitieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa - selittää systemaattisen musiikkitieteen keskeisiä tavoitteita, lähtökohtia ja periaatteita - ymmärtää musiikintutkimuksen tieteidenvälistä luonnetta - analysoida ja arvioida musiikintutkimuksen erikoisalojen tutkimustietoa - soveltaa musiikintutkimuksessa käytettyjä menetelmiä - toteuttaa itsenäisesti musiikkitieteellisen tutkimusprojektin - hankkia ja arvioida uusinta musiikkitieteellistä tutkimustietoa - toimia työelämässä musiikin alan asiantuntijana ja kehittäjänä - kehittää omaa musiikillista asiantuntijuuttaan.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: MUSSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]