Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2024 04:08

Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelman aineopinnot, romaanisen filologian opintosuunta (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää ranskan kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
- tunnistaa ranskankielisen kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämässä kohtaamiensa tarpeiden mukaan
- osaa kuvailla kielentutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
- ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
- osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä kehittävällä otteella
- on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
55
Koodi: KOPAINRFI
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]