Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 20:41

Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelman aineopinnot, venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää venäjän kieltä joustavasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa - tuntee monipuolisesti Venäjän historiaa, kulttuuria, kaunokirjallisuutta ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja ymmärtää niiden merkityksen myös kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen näkökulmasta - tunnistaa venäläisen kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämässä kohtaamiensa tarpeiden mukaan - osaa kuvailla venäjän kielen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä - ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä - tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään - osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä - on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
55
Koodi: KOPAINVEN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]