Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.5.2024 03:37

Kielten aineenopettajan maisteriohjelman syventävät opinnot, venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot Kielen oppimisen ja opettamisen opinnot suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin - osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitumaan monialaisesti. - osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan. - saa hyvät valmiudet kielten opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin. - hallitsee opetettavan aineen ja osa toimia oman alansa kehittäjänä moniammatillisessa yhteistyössä - on syventänyt venäjän kielen ja kulttuurin tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan: maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten - tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot - ongelmanratkaisutaidot - kirjallisen viestinnän taidot - projektinhallinnan taidot - itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä - keskeneräisyyden sietokyky
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: KOPSYVVEN
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]