Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 18:37

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelman syventävät opinnot, venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnan syventävät opinnot Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti ja tehokkaasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin sekä työskennellä luontevasti venäläisen kulttuurin keskellä. - osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltaa, kehitellä ja esittää tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan. - osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitua monialaisesti. - on syventänyt venäjän kielen ja kulttuurin tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan: maisterin- tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten - tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot - ongelmanratkaisutaidot - kirjallisen viestinnän taidot - projektinhallinnan taidot - itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä - keskeneräisyyden sietokyk
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: MOKSYVVEN
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]