Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:43

Antiikin kulttuurin perusopinnot (vapaa valinnainen opintokokonaisuus) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Antiikin kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Antiikin kulttuurin perusopinnot on vapaa valinnainen opintokokonaisuus yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Opintojen suorittaminen ei edellytä klassisten kielten taitoa, mutta valinnaisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös latinan tai kreikan kielen opintoja. Valinnaisia opintojaksoja voidaan suunnata tukemaan ja täydentämään opiskelijan pääaineopintoja (sovitaan kuulustelijan kanssa). Jos tutkinnon muihin aineisiin sisältyy antiikin kulttuurin opintoja, opiskelijan tulee erikseen sopia niitä vastaavien kohtien suorittamisesta kuulustelijan kanssa. Sekä latinan kielen että antiikin kulttuurin arvosanoja suorittavien opinnoista sovitaan tapauskohtaisesti kuulustelijan kanssa.
Sisältö: Antiikin kulttuuri on vapaa sivuaine kaikille yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyille. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen antavana aineena antiikin kulttuuri sopii hyvin tukemaan monenlaisia opintoja ja liittämään ne eurooppalaisen kulttuurin perinteeseen. Opintoja suoritetaan pääasiassa kirjatentein, joihin ilmoittaudutaan Korpissa kohdassa Tentit. Kirjatenttejä voi korvata luentosarjoilla sopimuksen mukaan. Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5. Kirjallisuus: Ks. opintojaksojen luetteloa. Apuneuvoksi nimien suomenkielisen asun ja terminologian osalta suositellaan MMM Antiikin sanakirjaa (suomeksi toimittanut Marja Itkonen-Kaila) ja Antiikin käsikirjaa (toim. Paavo Castrén ja Leena Pietilä-Castrén).
Tavoitteet: Antiikin kulttuurin perusopinnot suoritettuan opiskelija
- tuntee hyvin antiikin Kreikan ja Rooman historian kulkuja sekä niiden vaikutuksia toisiinsa
- tuntee hyvin antiikin Kreikan ja Rooman kulttuurin eri aloja, niiden vaikutuksen eurooppalaiseen kulttuuriin yleensä ja merkityksen nykykirjallisuudelle, -taiteelle ja -ajattelulle
- ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ANTPER-2
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]