Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:01

Latinan kielen perusopinnot (vapaa valinnainen opintokokonaisuus) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: .
Sisältö: Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä. Humanistisen tiedekunnan tutkinnossa se voidaan vapaasti liittää mihin aineyhdistelmään tahansa. Kieliopintojen ohella latinan opiskelijat perehtyvät antiikin kulttuuriin ja sen vaikutukseen sekä latinan kielen vaiheisiin antiikista nykypäivään.
Tavoitteet: Latinan kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy muodostamaan perussanastoon ja -kielioppiin nojaavia yksinkertaisia virkkeitä latinaksi
- ymmärtää apuvälineiden avulla yksinkertaista latinankielistä tekstiä
- tuntee latinan kielen keskeiset rakenteet ja osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen
- tuntee antiikin Rooman kulttuuria ja kirjallisuutta
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: LATPER-2
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]