Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2023 17:33

Latinan kielen aineopinnot (vapaa valinnainen opintokokonaisuus) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Latinan kielen opiskeluoikeus on kaikilla yliopistoon opiskelijoiksi hyväksytyillä.
Sisältö:
Tavoitteet: Latinan kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy muodostamaan yhtenäistä tekstiä latinaksi
- ymmärtää sanakirjan avulla autenttista latinankielistä tekstiä
- tuntee antiikin Rooman (ja Kreikan) kulttuuria, historiaa ja kirjallisuutta
- osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä ja tiedonlähteitä kieliasiantuntijuutensa tukena
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: LATAIN-2
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]