Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:38

Espanjan kielen aineopinnot (valinnainen opintokokonaisuus) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Espanjan kieli (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien muidenkin tiedekuntien opiskelijoille. Sivuaineen valintakokeet järjestetään touko- ja syyskuussa. Opinto-oikeuden voi saada sivuaineen valintakokeen kautta.
Sisältö: Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.
Tavoitteet: Kieli- ja viestintätaidot

● Opiskelija on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.
● Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.
● Opiskelija ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä.

Sisältöosaaminen

● Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestä vaihtelusta
● Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan.
● Opiskelija kykenee hankkimaan uutta tietoa sekä arvioimaan ja omaksumaan sitä.
● Opiskelija on saanut espanja vieraana kielenä opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittavat pedagogiset välineet ja taidot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: ESPAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]