Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:07

Italian kielen aineopinnot, linja A (italian kieli) (valinnainen opintokokonaisuus) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Italian kielen linjan A italian kieli aineopinnot 35 op on valinnainen opintokokonaisuus ja sen opinto-oikeutta on haettava ja osallistuttava sivuaineen valintakokeeseen. Ne opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet Italian kielen A linjan italian kieli perusopinnot voivat saada aineopintojen opinto-oikeuden hakemuksen perusteella.
Sisältö: Linjan A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon. Linjan A valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan. Italian aineopinnoissa (35 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet
Italian kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija (perusopintojen osaamistavoitteiden lisäksi)
- on hankkinut vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon
- osaa käyttää italian kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän haastavimmissakin viestintätilanteissa
- on syventänyt tietonsa italian kielen kehityksestä, italialaisesta kielentutkimuksesta, italialaisesta yhteiskunnasta sekä klassisesta kirjallisuudesta 1200-luvulta alkaen.
- on syventänyt tietonsa niistä osa-alueista, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan.
- ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
- havainnoi Italian niemimaan kulttuurivaihtelun erityispiirteitä
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
- osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä kehittävällä otteella
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: ITAAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]