Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 08:30

Italian kielen ja kulttuurin perusopinnot, linja B (vapaa valinnainen opintokokonaisuus) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Linja B: Italian kielen ja kulttuurin linja on vapaa valinnainen opintokokonaisuus yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Italian kielen ja kulttuurin linja on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia. Linjan B opiskelija voi hakea Italian kielen linjan A opinto-oikeutta suoritettuaan seuraavat kurssit: Italia 1, Italia 2 ja Italia 3. Hakijat osallistuvat sivuaineen valintakokeeseen syksyllä tai keväällä.
Sisältö: Linja B: Italian kielen ja kulttuurin linja on vapaa valinnainen opintokokonaisuus kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Linjan B italian opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Italian kielen ja kulttuurin linja on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia. Opinnoissa kehitetään ensisijaisesti suullista kielitaitoa, jolla on keskeinen merkitys italialaisen kulttuurin kontekstissa. Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot 30 op. Linja B muodostuu kolmesta osasta: 1) viestintätaidot, 2) kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit. Opintojen kulku: opiskelija suorittaa viestintätaito-opintoja vähintään 14 op, kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja vähintään 12 op ja erikoiskursseja siten, että vaadittavat 30 op tulevat täyteen.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet
Linjan B italian opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt suullista kielitaitoaan
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa italian kielellä
- on saanut monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista
- on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ITAPER-2
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]