Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 13:27

Musiikkikasvatuksen perusopinnot luokanopettajille (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Vain kokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet: Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija • osaa soveltaa eri kursseilla käsiteltyjä musiikin ilmiöitä pedagogisista lähtökohdista • osaa hyödyntää opetustyössä monipuolisesti eri instrumentteja ja omaa ääntään sekä hallitsee musiikin hahmottamiseen tarvittavat taidot ja käsitteet • tunnistaa oman musiikkiopettajuutensa vahvuudet ja kehittämishaasteet ja osaa perustella toimintaansa musiikinopettajana • tuntee musiikkikasvatuksen eri suuntauksia ja työtapoja, osaa organisoida monipuolisesti oppimistilanteita ja laatia erilaisille ryhmille sopivaa oppimateriaalia • osaa arvioida musiikkikulttuureista vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta • osaa soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa pedagogisena työvälineenä • osaa ohjata ja johtaa kuoroa ja kouluorkesteria
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: OMUPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]