Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 22:01

Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Liikunnan yhteiskuntatieteet
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelmaopiskelijat suorittavat perusopinnot tässä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
Sisältö:
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: hahmottaa liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisina ilmiöinä, ymmärtää liikuntasosiologian aseman osana liikunta- ja yhteiskuntatieteiden kokonaiskenttää, tuntee liikunnan yhteiskuntatieteiden peruskäsitteet, on tutustunut alan tutkimukseen ja kykenee analysoimaan erilaisia liikuntasosiologisen tiederaportoinnin muotoja, tuntee alan toimijasektorit (julkinen, kolmas, yksityinen) ja keskeiset liikuntahallinnon toimintatavat sekä ymmärtää urheilun julkisuusarvon ja osaa analysoida urheilun ja median välisiä kytkentöjä. - ymmärtää liikuntakulttuurin ja liiketoiminnan peruskytkennät - on omaksunut tiedolliset perusvalmiudet liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskeluun.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]