Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 07:26

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma

Organisaatio: Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon vähintään kaksi 25 op perusopintokokonaisuutta. Toinen kokonaisuus voi olla koulutusohjelmassa vaadittava Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus. Jos opiskelija suorittaa kemian tai tilastotieteen perusopintokokonaisuuden (vähintään 25 op), Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuutta ei tarvitse koota erikseen, vaan riittää kun siinä vaaditut pakolliset opinnot on suoritettu. Toinen perusopintokokonaisuus voidaan korvata 35 op aineopintokokonaisuudella, kokonaisuus voi olla myös biologian aineopinnot.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike: Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]