Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.4.2024 02:47

Ihmistieteiden metodit -opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Ihmistieteiden metodit -opintokokonaisuuden laajuus on 25-60 op. Lyhyen 25 opintopisteen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saavuttaa kandidaatintutkielman sekä maisterintutkielman edellyttämän tutkimusmenetelmien hallinnan. Laajan (pitkän) 60 opintopisteen menetelmäkokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteet sekä omaa laaja-alaisen laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien hallinnan.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: IMEKOK
Taso:
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]