Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 13:50

Kemian maisteriohjelma, aineenopettajan opintosuunta

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kemian opettajankoulutuksesta valmistuu kemian opettajia lukioihin, peruskouluihin sekä muihin oppilaitoksiin. Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan edeltävinä opintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai tutkintoa vastaavat opinnot. Kemian opettajien pääaine on kemia. Sivuaineina opiskellaan kasvatustieteiden pedagogisia opintoja sekä toisen opetettavan aineen opintoja. Toiseksi opettavaksi aineeksi suositellaan matematiikkaa tai fysiikkaa. Opettajankoulutukseen räätälöidyissä opinnoissa painotetaan laaja-alaista aineenhallintaa, tutkivan opettajuuden kehittymistä, motivoitumista kemian opettajuuteen sekä yhteistoiminnallista kemian ja kemian opetuksen osaamisen kehittämistä. Opinnoissa sovelletaan laaja-alaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, molekyylimallinnusta ja erityisesti laboratoriotyöskentelyä kemian osaamisen ja opettajuuden kehittymisessä. Opintoihin liittyvä tutkimus keskittyy kemian opettamisen analysointiin ja kehittämiseen kaikilla koulu- ja koulutusasteilla, sekä pedagogisen aineenhallinnan kehittämiseen.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]