Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2024 17:45

Kemian maisteriohjelma, spektroskopian ja laskennallisen kemian opintosuunta

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kemian maisteriohjelmasta valmistuu kemistejä monipuolisesti eri kemian alan ammatteihin, esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen julkiselle ja yksityiselle sektorille, erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä kemian alan myynti- ja markkinointitehtäviin. Opintosuunta antaa edellytykset jatkaa opintoja alan tohtoriopinnoissa. Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan edeltävinä opintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai tutkintoa vastaavat opinnot. Spektroskopian ja laskennallisen kemian opintosuunnassa pyritään aineen rakenteellisten ja dynaamisten ominaisuuksien ymmärtämiseen molekyyli-, nano- ja makroskooppisella tasolla. Opetus tähtää syvällisten kokeellisten ja teoreettisten perustietojen antamiseen fysikaalisessa kemiassa. Hankittua mikroskooppisen tason aineen rakenteen ymmärrystä voi soveltaa moninaisiin kemian ongelmiin tutkimuksessa ja teollisuudessa. Keskeisiä aiheita ovat mm. kvanttikemia, laskennallinen kemia ja optinen spektroskopia. Tutkimuksen pääpaino on molekyylien ja nanorakenteiden ominaisuuksien selvittämisessä spektroskooppisten ja laskennallisten menetelmien avulla. Kokeellisissa tutkimushankkeissa hyödynnetään monipuolisesti moderneja lasermenetelmiä. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään opintosuunnan tutkimusryhmissä ja sen aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden sekä teollisuuden tai asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]