Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 03:04

Kemian maisteriohjelma, uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemian opintosuunta

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kemian maisteriohjelmasta valmistuu kemistejä monipuolisesti eri kemian alan ammatteihin, esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen julkiselle ja yksityiselle sektorille, erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä kemian alan myynti- ja markkinointitehtäviin. Opintosuunta antaa edellytykset jatkaa opintoja alan tohtoriopinnoissa. Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan edeltävinä opintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai tutkintoa vastaavat opinnot. Kemian maisteriohjelman uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia opintosuunta käsittää huomattavan osan kemian laitoksen soveltavasta tutkimuksesta. Toiminta keskittyy yhteiskunnallisesti tärkeisiin toimialoihin kuten metsäteollisuuteen, paperiteollisuuteen, metalliteollisuuteen sekä ympäristökemiaan ja siihen liittyvään analytiikkaan. Erilaisten jätemateriaalien sekä biomassan monipuolinen hyödyntäminen ovat toiminnan keskiössä. Tyypillisesti tutkimuskokonaisuuksissa modernien kromatografisten ja spektroskooppisten analyysimenetelmien soveltaminen ja kehittäminen ovat merkittävässä roolissa. Monet tutkimukselliset mielenkiinnon kohteet liittyvät erilaisten teollisuusprosessien kehittämiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään opintosuunnan tutkimusryhmissä ja sen aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ toteutetaan usein yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden sekä teollisuuden tai asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]