Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 12:43

Psykologian perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Psykologian laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelijalla on perustietämys keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiasta ja tutkimuskohteista, persoonallisuuden keskeisistä teorioista ja mekanismeista sekä mielenterveyden lähestymistavoista ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus järjestetään integroituna niin että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana. Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: PSYPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]