Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 08:37

Studi italiani - Italian kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2005-2006
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Italian kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä Italian oloista opinnoissaan tai ammatissaan.

Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: 1) kieliopinnot, 2) kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit. Opintojen koordinaattorina toimii oppiaine romaaninen filologia. Opintojen kulku: opiskelija suorittaa kieliopintoja vähintään 12 op, kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja vähintään 6 op ja erikoiskursseja siten, että vaadittavat 30 op tulevat täyteen.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: IKKPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]