Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.12.2023 21:11

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Organisaatio: Valtio-oppi (YFI)
Vuosi: 2005-2007
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja: Valtio-oppia pääaineena opiskeleva suorittaa ennen maisterin tutkintoa välitutkintona yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon 180 op (120 ov).

Kandidaatin tutkinto koostuu:
1) yleis- ja kieliopinnoista
2) valtio-opin pääaineopinnoista: cum laude approbatur- opintokokonaisuudesta, kandidaatin tutkielmasta ja maturiteettikokeesta
3) sivuaineopinnoista (vähintään yksi cum laude approbatur tai kaksi approbaturia)

Kandidaatin tutkinto sisältää kandidaatin tutkielman (VALA610) ja sen pohjalta kirjoitettavan kypsyysnäytteen eli maturiteettikokeen (VALA710).
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso:
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]