Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.6.2023 01:26

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Organisaatio: Valtio-oppi (YFI)
Vuosi: 2005-2006
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja: Maisterin tutkinto koostuu pääaineen laudatur -opinnoista (96-112 op) sisältäen pro gradu -tutkielman ja maturiteetin (ei kielentarkistusta) sekä muista pääainetta tukevista opinnoista (vähintään 24 op, jotta 120 op täyttyy).

Vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelevat (ennen syksyä 2005 aloittaneet) suorittavat laudaturin 44-52 opintoviikon suuruisena.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso:
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]