Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.5.2024 02:49

Filosofian maisteri, Opettajankoulutus (OPE)

Organisaatio: Tietotekniikan laitos
Vuosi: 2005-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Esitietoina vaaditaan suoritettu kandidaattitasoinen tutkinto, jossa tietojenkäsittelyn perus- ja aineopinnot ovat pää- tai sivuaineena. Tietojenkäsittelyopintojen tulee sisältää ainakin seuraavat asiasisällöt:
* olio-ohjelmointi
* algoritmit ja tietorakenteet
* tietoverkot
* järjestelmäkehitys
* tietokannat ja tiedonhallinta
* WWW-julkaisu

Sivuainevaatimukset:
* Kandidaattiopintoihin tulee sisältyä joko kaksi perusopintokokonaisuutta (50 op) tai yksi aineopintokokonaisuus (60 op).
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]