Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 11:52

Liikunnan sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2005-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Koulutuksen aikana syvennetään taitoja, tietoja ja ymmärrystä liikunnan merkityksestä lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Perehdytään liikuntatieteellisten tutkimusten ja omakohtaisten, toiminnallisen oppimisen kokemusten avulla liikunnan kognitiivisiin, emotionaalisiin, sosiaalisiin ja fyysismotorisiin vaikutuksiin. Pyritään ymmärtämään liikunta yksilön ja yhteisön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävänä elämäntapana, ei pelkästään koulun oppiaineena. Koulutuksen aikana perehdytään monipuolisesti perusopetuksen alaluokkien liikuntakasvatuksen tavoitteisiin, oppisisältöihin, toteutukseen ja arviointiin. Opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan liikuntakasvatustilanteita erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisista oppijoista koostuvissa oppilasryhmissä. Tiedostetaan erityyppisten toimintaympäristöjen turvallisuusriskit ja kehitetään omia turvallisuustietoja ja -taitoja. Hankitaan kokemuksia yhteistyöstä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: OLISAO
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]