Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2024 04:26

Tekstiilityön sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2005-2010
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opinnoissa tutkitaan käsityötä ja monipuolistetaan ymmärrystä käsityöstä. Niin ikään syvennetään omakohtaista suhdetta käsityöhön ja kehitetään käsityötaitoja, sekä perehdytään käsityökokonaisuuksien suunnitteluun. Näissä kokonaisuuksissa sovelletaan käsityöllisiä tietoja ja taitoja. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan käsityötä ilmiönä eri yhteyksissä, esimerkiksi sen historiallisia, taiteellisia, ekologisia, monikulttuurisia, teknologisia ja taloudellisia merkityksiä. Opinnoissa pohditaan myös käsityön mahdollisuuksia persoonallisuuden eheyttäjänä ja rikastuttajana. Opintojen sisältöjä tarkastellaan ja eritellään osana omaa ammatillisuutta ja asiantuntijuuden rakentamista. Käsiteltyjä sisältöjä suhteutetaan muihin opintoihin, erityisesti pääaineeseen.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: OTTSAO
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]