Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.5.2024 01:54

Ympäristö- ja luonnontiedon sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2005-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opinnoissa syvennetään ja laajennetaan ympäristö- ja luonnontiedon opinnoissa aloitettua tutustumista keskeisiin luonnontieteellisiin sisältöihin ja menetelmiin. Opiskelija syventää tietämystään luonnontieteen ilmiöistä perehtymällä käsitteenmuodostukseen, teorioihin ja malleihin myös kvantitatiivisella tasolla. Erityisesti painotetaan luonnontieteiden kokeellista luonnetta. Opiskelijoiden luonnontieteellistä näkemystä pyritään laajentamaan ottamalla mukaan luonnontieteiden historiaa, soveltavien luonnontieteiden kannalta keskeisten aiheiden perusteita ja teknologisia sovellutuksia. Pyritään muodostamaan kokonaisnäkemys luonnontieteiden perusteista, uusimmasta tiedosta sekä ympäristöongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Perehdytään luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimustietoon ja opitaan soveltamaan sitä kouluopetukseen suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla didaktiseen tutkimukseen perustuvia opettamis-oppimiskokonaisuuksia.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: OYLSAO
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]