Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 21:13

Tutkintorakenteet

tdk/laitos/oppiaine
Tyyppi

Löytyneet tutkintorakenteet

NimiVuosi

Music, Mind & Technology
Master of Arts2014-2016
Master of Arts2009-2011

Musiikin laitos
Master of Arts (MMT)2016-2018
Master of Arts (Music Therapy)2016-2018

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Kirjallisuuden kandidaattiohjelma2017-2020
Museologian kandidaattiohjelma2017-2020
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma2017-2020
Kirjallisuuden maisteriohjelma2017-2020
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma2017-2020
Museologian maisteriohjelma2017-2020
Taidehistorian ja taidekasvatuksen maisteriohjelma...2017-2020
Taidehistorian ja taidekasvatuksen maisteriohjelma...2017-2020
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan mais...2017-2020
Kirjallisuus, HuK2015-2018
Kirjallisuus, HuK opettajalinjalla2015-2018
Taidehistoria, HuK2015-2018
Taidekasvatus, HuK2015-2018
Kirjallisuus, FM2015-2018
Kulttuuriympäristön tutkimus (KUOMA), FM2015-2018
Museologia, FM2015-2018
Taidehistoria, FM2015-2018
Taidekasvatus, FM2015-2018

Musiikkikasvatus
Musiikkikasvatuksen kandidaattiohjelma2017-2020
Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma2017-2020
Humanististen tieteiden kandidaatti2015-2017
Filosofian maisteri2013-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti2013-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti2012-2013
Humanististen tieteiden kandidaatti, musiikkikasva...2012-2013
Filosofian maisteri2012-2013
Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot2012-2013
Humanististen tieteiden kandidaatti2011-2012
Kahden aineen opettaja, musiikkikasvatus toisena o...2009-2012
Filosofian maisteri2009-2012
Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot2009-2012
Kahden aineen opettaja, musiikkikasvatus ensimmäis...2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti2009-2011
Filosofian maisteri kahden aineen opettaja2009-2010
Humanististen tieteiden kandidaatti2007-2009
Filosofian maisteri2007-2009
Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot2007-2009
Kandidaatti ja maisteri2007-2009
Laaja-alainen opettajan koulutus, musiikkikasvatuk...2007-2009
Laaja-alainen opettajan koulutus, musiikkikasvatuk...2007-2009

Musiikkiterapia
Master of Arts2014-2016
Filosofian maisteri2007-2009

Musiikkitiede
Musiikkitieteen kandidaattiohjelma2017-2020
Musiikkitieteen maisteriohjelma2017-2020
Humanististen tieteiden kandidaatti2015-2017
Filosofian maisteri2015-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti2013-2015
Filosofian maisteri2013-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti2012-2013
Filosofian maisteri2012-2013
Humanististen tieteiden kandidaatti2011-2012
Filosofian maisteri2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti2009-2011
Kandidaatti ja maisteri2009-2011
Humanististen tieteiden kandidaatti2007-2009
Musiikin perusopinnot musiikkitieteen sivuaineopi...2007-2009
Filosofian maisteri2007-2009
Kandidaatti ja maisteri2007-2009
Musiikkitieteen maisteriopinnot2007-2009
Humanististen tieteiden kandidaatti2005-2006
Filosofian maisteri2005-2006
Kandidaatti ja maisteri2005-2006
Filosofian maisteri pääaineena musiikkitiede2004-2005