Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 06:20

Opintokokonaisuudet

tdk/laitos/oppiaine
Tyyppi

Löytyneet opintokokonaisuudet

KoodiNimiVuosi

Intercultural Studies (VIE)
ICSPERIntercultural Studies (Sivuaineopiskelijoille)2009-2012

Journalistiikka (VIE)
JOUAINJournalistiikan aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
JOUKOKJournalistiikan opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
JOUSYVJournalistiikan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
JOUAINJournalistiikan aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
JOUSYVJournalistiikan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
JOUAINJournalistiikan aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2015
JOUSYVJournalistiikan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2015
JOUPERJournalistiikan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2007

Kulttuurienvälinen viestintä (VIE)
KVVKOKStudy Module in Intercultural Communication (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KVVSYVAdvanced studies in Intercultural Communication (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
KVVOPKIntercultural Communication -opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)2015-2017
KVVSYVAdvanced (Master) Studies in Intercultural Communi... (Pääaineopiskelijoille)2012-2015
KVVSYVAdvanced (Master) Studies in Intercultural Communi... (Pääaineopiskelijoille)2013-2015
KVVSYVAdvanced (Master) Studies in Intercultural Communi... (Pääaineopiskelijoille)2014-2015

Puheviestintä (VIE)
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2015-2017
PUHSYVPuheviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2015-2017
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2015
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2012-2015
PUHSYVPuheviestinnän syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2015

Studies in Master's Degree Programme in Intercultural Management and Communication
IMCSYVAdvanced Studies in Intercultural Management and C... (Pääaineopiskelijoille)2017-2018

Viestintä
VISAINViestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
VISKOKViestinnän opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
VISSYVViestinnän syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020

Viestintätieteet
VIEPERViestinnän ja median perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
VIEPERViestinnän ja median perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2015-2017
VIEPERViestinnän ja median perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2012-2015
KVVOPKIntercultural Communication -opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)2013-2015
ICSPERIntercultural Studies (ICS) (Sivuaineopiskelijoille)2012-2013
JOUPERJournalistiikan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2012
PUHPERPuheviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2012
KVVTAYAdditional Studies in Intercultural Communication (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
JOUAINJournalistiikan aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2012
KVVSYVAdvanced Studies in Intercultural Communication (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
JOUSYVJournalistiikan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
PUHSYVPuheviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2012
ICSPERIntercultural Studies (ICS) (Sivuaineopiskelijoille)2006-2009
JOUPERJournalistiikan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
PUHPERPuheviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2009
YVIPERYhteisöviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2009
JOUAINJournalistiikan aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2009
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2009
JOUSYVJournalistiikan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
PUHSYVPuheviestinnän syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
YVISYVYhteisöviestinnän syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
Kieli- ja viestintäopinnot (Pääaineopiskelijoille)2005-2009
PUHAINPuheviestinnän aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2007
ICSPERIntercultural Studies -perusopinnot2004-2005
KVVSYVKulttuurienvälisen viestinnän syventävät opinnot2004-2005
YVIPERYhteisöviestinnän perusopinnot2004-2005

Yhteisöviestintä (VIE)
YVISYVYhteisöviestinnän syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2015-2017
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
YVISYVYhteisöviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2015-2017
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2015
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2012-2015
YVISYVYhteisöviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2012-2015
YVIPERYhteisöviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2012
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2012
YVISYVYhteisöviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2012
YVIPERYhteisöviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2009
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2009
YVIPERYhteisöviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2007
YVIAINYhteisöviestinnän aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2007
YVISYVYhteisöviestinnän syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2006-2007