Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.12.2023 13:48

Tutkintorakenteet

tdk/laitos/oppiaine
Tyyppi

Löytyneet tutkintorakenteet

NimiVuosi

Englannin kieli (KLS)
Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma, englan...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma,...2017-2020
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,...2017-2020
Kielten aineenopettajan maisteriohjelma, englannin...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, en...2017-2020
HuK pääaineena englannin kieli (kielen oppimisen j...2015-2017
HuK pääaineena englannin kieli (monialainen kielia...2015-2017
FM pääaineena englannin kieli (kielen oppimisen ja...2015-2017
FM pääaineena englannin kieli (monialainen kielias...2015-2017
HuK pääaineena englannin kieli (kielen oppimisen j...2012-2015
HuK pääaineena englannin kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
FM pääaineena englannin kieli (kielen oppimisen ja...2012-2015
FM pääaineena englannin kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
HuK+FM pääaineena englannin kieli (kielen oppimise...2012-2015
HuK+FM pääaineena englannin kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
Master's degree2010-2012
BA and MA2010-2012
MA2009-2010
BA and MA2009-2010
Bachelor's degree (HuK)2007-2008
MA2007-2008
BA and MA2007-2008
BA and MA2005-2007
Bachelor's degree (HuK)2005-2007
Master's degree2005-2007

Etnologia (HELA)
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena et...2012-2015
Filosofian maisteri, pääaineena etnologia2012-2015
Kandidaatti ja maisteri, pääaineena etnologia2012-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena et...2009-2012
Filosofian maisteri, pääaineena etnologia (2009-2012)2009-2012
Kandidaatti ja maisteri, pääaineena etnologia (200...2009-2012
Filosofian maisteri, pääaineena etnologia2007-2009
Kandidaatti ja maisteri, pääaineena etnologia2007-2009

Filosofia (YFI)
Yhteiskuntatiteiden kandidaatti pääaineena filosofia2014-2017
Yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena filosofia2014-2017
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääainee...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2008-2011
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri pääai...2008-2010
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri2005-2008

Historian ja etnologian laitos
Etnologian ja antropologian kandidaattiohjelma2017-2020
Historian kandidaattiohjelma2017-2020
Etnologian ja antropologian maisteriohjelma2017-2020
Historian maisteriohjelma, Suomen historian opinto...2017-2020
Historian maisteriohjelma, taloushistorian opintos...2017-2020
Historian maisteriohjelma, yleisen historian opint...2017-2020
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena et...2015-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena hi...2015-2017
Filosofian maisteri, arkistonhallinnan maisteriohj...2015-2017
Filosofian maisteri, pääaineena etnologia2015-2017
Filosofian maisteri, pääaineena Suomen historia2015-2017
Filosofian maisteri, pääaineena taloushistoria2015-2017
Filosofian maisteri, pääaineena yleinen historia2015-2017
Arkistonhallinnan maisteriohjelma2012-2013

Historian pääaineryhmä (HELA)
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena hi...2012-2015
Filosofian maisteri, pääaineena Suomen historia2012-2015
Filosofian maisteri, pääaineena taloushistoria2012-2015
Filosofian maisteri, pääaineena yleinen historia2012-2015
Filosofian maisteri, pääaineena Suomen historia2009-2012
Filosofian maisteri, pääaineena taloushistoria2009-2012
Filosofian maisteri, pääaineena yleinen historia2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena hi...2009-2012
Filosofian maisteri, pääaineena Suomen historia2005-2009
Filosofian maisteri, pääaineena taloushistoria2005-2009
Filosofian maisteri, pääaineena yleinen historia2005-2009

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kand...2017-2020

Italian kieli (KLS)
HuK pääaineena italian kieli2012-2015
Humanististen tieteiden kadidaatti, pääaineena ita...2009-2011
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena it...2007-2009
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena it...2006-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena it...2005-2006
Humanististen tieteiden kandidaatti2004-2005

Journalistiikka (VIE)
Journalistiikan kandidaattiohjelma2017-2020
Journalistiikan maisteriohjelma2017-2020
Journalistiikan maisteriohjelma (pelkästään FM-tut...2017-2020
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena jou...2015-2017
Filosofian maisteri pääaineena journalistiikka2015-2017
FM pääaineena journalistiikka (maisteriopinnot)2015-2017
HuK ja FM pääaineena journalistiikka2015-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena jou...2012-2015
Filosofian maisteri pääaineena journalistiikka2012-2015
Filosofian maisteri pääaineena journalistiikka2014-2015
FM pääaineena journalistiikka (maisteriopinnot)2012-2015
HuK ja FM pääaineena journalistiikka2012-2015
HuK ja FM pääaineena journalistiikka2014-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena jou...2014-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti2009-2012
Filosofian maisteri2009-2012
HuK ja FM2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti2007-2009
Filosofian maisteri2007-2009
HuK ja FM2007-2009

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (YFI)
FM: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maister...2014-2017
KM: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maister...2014-2017
LitM: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maist...2014-2017
YTM: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maiste...2014-2017
YTM: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maiste...2014-2017

Kieli- ja viestintätieteiden laitos
FM Pääaineena soveltava kielitiede2015-2017
FM Pääaineena soveltava kielitiede2012-2015
FM, pääaine soveltava kielitiede2009-2012

Kulttuurienvälinen viestintä (VIE)
Master's Degree Programme in Intercultural Communi...2017-2020
MA Degree in Intercultural Communication2015-2017
MA Degree in Intercultural Communication2012-2015
MA Degree in Intercultural Communication2013-2015
MA Degree in Intercultural Communication2014-2015
Master´s Degree in Intercultural Communication2009-2012
Master's Degree in Intercultural Communication2007-2009

Kulttuuripolitiikka (YFI)
YtM: Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma2014-2017
FM: Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma2011-2014
YtM: Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma2011-2014
Filosofian maisteri - kulttuuripolitiikan maisteri...2008-2011
Yhteiskuntatieteiden maisteri - kulttuuripolitiika...2008-2011
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma2006-2008

Latinan kieli (KLS)
HuK pääaineena latinan kieli (avoin kaikille) (mon...2015-2017
FM pääaineena latinan kieli (avoin kaikille) (moni...2015-2017
HuK+FM pääaineena latinan kieli (avoin kaikille) (...2015-2017
HuK pääaineena latinan kieli (avoin kaikille)2012-2015
FM pääaineena latinan kieli (avoin kaikille)2012-2015
HuK+FM pääaineena latinan kieli (avoin kaikille)2012-2015
Humanististen tieteiden kadidaatti, pääaineena lat...2009-2011
Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena latinan ...2009-2011
Kandidaatti ja maisteri (HuK + FM)2009-2011
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena la...2007-2009
Filosofian maisteri, pääaineena latinan kieli2007-2009
Kandidaatti ja maisteri (HuK+FM)2007-2009
Filosofian maisteri, pääaineena latinan kieli2005-2007
Kandidaatti ja maisteri (HuK+FM)2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena la...2005-2007
Filosofian maisteri pääaineena latinan kieli2004-2005
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena lat...2004-2005

Master's Degree Programme in Cultural Policy (YFI)
YtM: Master's Degree Programme in Cultural Policy2014-2017
Master's Degree Programme in Cultural Policy2013-2014

Music, Mind & Technology
Master of Arts2014-2016
Master of Arts2009-2011

Musiikin laitos
Master of Arts (MMT)2016-2018
Master of Arts (Music Therapy)2016-2018

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Kirjallisuuden kandidaattiohjelma2017-2020
Museologian kandidaattiohjelma2017-2020
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma2017-2020
Kirjallisuuden maisteriohjelma2017-2020
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma2017-2020
Museologian maisteriohjelma2017-2020
Taidehistorian ja taidekasvatuksen maisteriohjelma...2017-2020
Taidehistorian ja taidekasvatuksen maisteriohjelma...2017-2020
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan mais...2017-2020
Kirjallisuus, HuK2015-2018
Kirjallisuus, HuK opettajalinjalla2015-2018
Taidehistoria, HuK2015-2018
Taidekasvatus, HuK2015-2018
Kirjallisuus, FM2015-2018
Kulttuuriympäristön tutkimus (KUOMA), FM2015-2018
Museologia, FM2015-2018
Taidehistoria, FM2015-2018
Taidekasvatus, FM2015-2018

Musiikkikasvatus
Musiikkikasvatuksen kandidaattiohjelma2017-2020
Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma2017-2020
Humanististen tieteiden kandidaatti2015-2017
Filosofian maisteri2013-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti2013-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti2012-2013
Humanististen tieteiden kandidaatti, musiikkikasva...2012-2013
Filosofian maisteri2012-2013
Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot2012-2013
Humanististen tieteiden kandidaatti2011-2012
Kahden aineen opettaja, musiikkikasvatus toisena o...2009-2012
Filosofian maisteri2009-2012
Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot2009-2012
Kahden aineen opettaja, musiikkikasvatus ensimmäis...2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti2009-2011
Filosofian maisteri kahden aineen opettaja2009-2010
Humanististen tieteiden kandidaatti2007-2009
Filosofian maisteri2007-2009
Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot2007-2009
Kandidaatti ja maisteri2007-2009
Laaja-alainen opettajan koulutus, musiikkikasvatuk...2007-2009
Laaja-alainen opettajan koulutus, musiikkikasvatuk...2007-2009

Musiikkiterapia
Master of Arts2014-2016
Filosofian maisteri2007-2009

Musiikkitiede
Musiikkitieteen kandidaattiohjelma2017-2020
Musiikkitieteen maisteriohjelma2017-2020
Humanististen tieteiden kandidaatti2015-2017
Filosofian maisteri2015-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti2013-2015
Filosofian maisteri2013-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti2012-2013
Filosofian maisteri2012-2013
Humanististen tieteiden kandidaatti2011-2012
Filosofian maisteri2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti2009-2011
Kandidaatti ja maisteri2009-2011
Humanististen tieteiden kandidaatti2007-2009
Musiikin perusopinnot musiikkitieteen sivuaineopi...2007-2009
Filosofian maisteri2007-2009
Kandidaatti ja maisteri2007-2009
Musiikkitieteen maisteriopinnot2007-2009
Humanististen tieteiden kandidaatti2005-2006
Filosofian maisteri2005-2006
Kandidaatti ja maisteri2005-2006
Filosofian maisteri pääaineena musiikkitiede2004-2005

Puheviestintä (VIE)
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena puh...2015-2017
Filosofian maisteri pääaineena puheviestintä2015-2017
FM pääaineena puheviestintä (maisteriopinnot)2015-2017
HuK ja FM pääaineena puheviestintä2015-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena puh...2012-2015
Filosofian maisteri pääaineena puheviestintä2012-2015
FM pääaineena puheviestintä (maisteriopinnot)2012-2015
HuK ja FM pääaineena puheviestintä2012-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti2009-2012
Filosofian maisteri2009-2012
HuK ja FM2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti2007-2009
Filosofian maisteri2007-2009
HuK ja FM2007-2009
Filosofian maisteri2006-2007
HuK ja FM2006-2007

Romaaninen filologia (KLS)
Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma, romaan...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma,...2017-2020
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,...2017-2020
Kielten aineenopettajan maisteriohjelma, romaanise...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, ro...2017-2020
Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisterio...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja mai...2017-2020
HuK pääaineena romaaninen filologia (kielen oppimi...2015-2017
HuK pääaineena romaaninen filologia (monialainen k...2015-2017
FM pääaineena romaaninen filologia (kielen oppimis...2015-2017
FM pääaineena romaaninen filologia (monialainen ki...2015-2017
HuK+FM pääaineena romaaninen filologia (kielen opp...2015-2017
HuK+FM pääaineena romaaninen filologia (monialaine...2015-2017
HuK pääaineena romaaninen filologia (kielen oppimi...2012-2015
HuK pääaineena romaaninen filologia (kieliasiantun...2012-2015
FM pääaineena romaaninen filologia (kielen oppimis...2012-2015
FM pääaineena romaaninen filologia (kieliasiantunt...2012-2015
HuK+FM pääaineena romaaninen filologia (kielen opp...2012-2015
HuK+FM pääaineena romaaninen filologia (kieliasian...2012-2015
Humanististen tieteiden kadidaatti, pääaineena ro...2009-2011
Humanististen tieteiden kadidaatti, suoravalinnas...2009-2011
Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena romaanin...2009-2011
Filosofian maisteri, suoravalinnassa opettajankou...2009-2011
Kandidaatti ja maisteri (HuK + FM)2009-2011
Kandidaatti ja maisteri (HuK + FM), suoravalinnass...2009-2011
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena ro...2007-2009
Humanististen tieteiden kandidaatti, suoravalinnas...2007-2009
Filosofian maisteri, pääaineena romaaninen filologia2007-2009
Filosofian maisteri, suoravalinnassa opettajankoul...2007-2009
Kandidaatti ja maisteri (HuK+FM)2007-2009
Kandidaatti ja maisteri (HuK + FM), suoravalinnas...2007-2009
Filosofian maisteri, pääaineena romaaninen filologia2005-2007
Filosofian maisteri, suoravalinnassa opettajankoul...2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena ro...2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, suoravalinnas...2005-2007
Kandidaatti ja maisteri (HuK+FM)2005-2007
Kandidaatti ja maisteri (HuK + FM), suoravalinnas...2005-2007
Filosofian maisteri2004-2005
Humanististen tieteiden kandidaatti2004-2005

Ruotsin kieli (KLS)
Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma, ruotsi...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma,...2017-2020
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,...2017-2020
Kielten aineenopettajan maisteriohjelma, ruotsin k...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, ru...2017-2020
HuK+FM pääaineena ruotsin kieli (kielen oppimisen ...2015-2017
HuK+FM pääaineena ruotsin kieli (kieliasiantuntija)2015-2017
HuK pääaineena ruotsin kieli (kielen oppimisen ja ...2012-2015
HuK pääaineena ruotsin kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
FM pääaineena ruotsin kieli (kielen oppimisen ja o...2012-2015
FM pääaineena ruotsin kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
HuK+FM pääaineena ruotsin kieli (kielen oppimisen ...2012-2015
HuK+FM pääaineena ruotsin kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
Filosofian maisteri, pääaineena ruotsin kieli2009-2012
Kandidaatti ja maisteri, pääaineena ruotsin kieli2009-2012
Filosofian maisteri2007-2009
Kandidaatti (HuK) ja maisteri (FM)2008-2009
Kandidaatti (HuK) ja maisteri (FM)2007-2008
Filosofian maisteri2005-2007
Kandidaatti (HuK) ja maisteri (FM)2005-2007

Ruotsin kieli (KLS)
Filosofian maisteri pääaineena ruotsin kieli2004-2005

Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma, saksan...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma,...2017-2020
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,...2017-2020
Kielten aineenopettajan maisteriohjelma, saksan ki...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, sa...2017-2020
HuK pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kielen o...2015-2017
HuK pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kieliasi...2015-2017
FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kielen op...2015-2017
FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (monialain...2015-2017
HuK+FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kiele...2015-2017
HuK+FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kieli...2015-2017
HuK pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kielen o...2012-2015
HuK pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kieliasi...2012-2015
FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kielen op...2012-2015
FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kieliasia...2012-2015
HuK+FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kiele...2012-2015
HuK+FM pääaineena saksan kieli ja kulttuuri (kieli...2012-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena sa...2009-2012
Filosofian maisteri, pääaineena saksan kieli ja ku...2009-2012
Filosofian maisteri2007-2009
Kandidaatti (HuK) ja maisteri (FM)2007-2009
Filosofian maisteri2005-2007
Kandidaatti (HuK) ja maisteri (FM)2005-2007
Filosofian maisteri (FM), pääaineena saksan kieli ...2004-2005

Sosiaalityö (YFI)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti pääaineena sosiaa...2014-2017
Yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena sosiaalityö2014-2017
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääainee...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2008-2011
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri pääai...2008-2011
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri2005-2008

Sosiologia (YFI)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti pääaineena sosiol...2014-2017
Yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena sosiologia2014-2017
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääainee...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena sosiologia2011-2014

Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos)
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,...2017-2020
MA degree in applied language studies2017-2020
Maisterin tutkinto, pääaineena soveltava kielitiede2016-2018

Studies in Master's Degree Programme in Intercultural Management and Communication
Master's Degree Programme in Intercultural Managem...2017-2019

Suomalainen viittomakieli (KLS)
Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelma2017-2020
Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma2017-2020
HuK pääaineena suomalainen viittomakieli2015-2017
FM pääaineena suomalainen viittomakieli2015-2017
HuK pääaineena suomalainen viittomakieli (kielen o...2012-2015
HuK pääaineena suomalainen viittomakieli (kieliasi...2012-2015
FM pääaineena suomalainen viittomakieli (kielen op...2012-2015
FM pääaineena suomalainen viittomakieli (kieliasia...2012-2015
HuK, pääaineena suomalainen viittomakieli (K1)2009-2012
HuK, pääaineena suomalainen viittomakieli (K2)2010-2012
FM, suomalainen viittomakieli2009-2012
FM, suomalainen viittomakieli, suoravalitut2009-2012

Suomalainen viittomakieli (KLS)
Filosofian maisteri, aineenopettajakoulutus, pääai...2005-2009
HuK ja FM, aineenopettajakoulutus, pääaineena suom...2007-2009
HuK ja FM, aineenopettajakoulutus, pääaine suomala...2007-2009
HuK ja FM, pääaineena suomalainen viittomakieli (K...2007-2009
HuK ja FM, pääaineena suomalainen viittomakieli (K...2007-2009
Filosofian maisteri, pääaine suomalainen viittomak...2005-2009
Humanististen tieteiden kandidaatti, aineenopettaj...2005-2009
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaine suoma...2005-2009
HuK ja FM, aineenopettajakoulutus, pääaineena suom...2005-2007
HuK ja FM, aineenopettajakoulutus, pääaine suomala...2005-2007
HuK ja FM, pääaineena suomalainen viittomakieli (K1)2005-2007
HuK ja FM, pääaineena suomalainen viittomakieli (K2)2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, aineenopettaj...2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaine suoma...2005-2007

Suomen historia (HELA)
Kandidaatti ja maisteri, pääaineena Suomen historia2007-2009

Suomen kieli ja kulttuuri (SKK)
Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma2017-2020
FM pääaineena suomen kieli ja kulttuuri2015-2017

Suomen kieli (KLS)
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma,...2017-2020
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, op...2017-2020
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan mais...2017-2020
HuK pääaineena suomen kieli (kieliasiantuntija)2015-2017
HuK pääaineena suomen kieli (äidinkielen opettajak...2015-2017
FM pääaineena suomen kieli (kieliasiantuntija)2015-2017
FM pääaineena suomen kieli (äidinkielenopettajaksi...2015-2017
HuK pääaineena suomen kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
HuK pääaineena suomen kieli (äidinkielen opettajak...2012-2015
FM pääaineena suomen kieli (kieliasiantuntija)2012-2015
FM pääaineena suomen kieli (äidinkielen opettajaks...2012-2015
HuK-tutkinto, pääaineena suomen kieli2009-2012
HuK-tutkinto, pääaineena suomen kieli, suoravalitut2009-2012
FM, pääaineena suomen kieli2009-2012
FM, suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot, p...2009-2012
FM, suomen kieli pääaineena, suoravalitut2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaine suome...2007-2009
Humanististen tieteiden kandidaatti, suoravalinnas...2007-2009
HuK ja FM, pääaine suomen kieli2007-2009
HuK ja FM, suoravalinnassa opettajankoulutukseen ...2007-2009
Filosofian maisteri, pääaine suomen kieli2005-2009
Filosofian maisteri, suoravalinnassa opettajankoul...2005-2009
HuK ja FM, pääaine suomen kieli2005-2007
HuK ja FM, suoravalinnassa opettajankoulutukseen ...2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaine suome...2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti, suoravalinnas...2005-2007
Filosofian maisteri, pääaineena suomen kieli2004-2005
Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena su...2004-2005

Suomen kieli ulkomaalaisille (KLS)
HuK pääaineena suomen kieli ja kulttuuri2012-2015
FM pääaineena suomen kieli ja kulttuuri2012-2015
Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma, pääai...2008-2009

Taloushistoria (HELA)
Kandidaatti ja maisteri, pääaineena taloushistoria2007-2009

Valtio-oppi (YFI)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti pääaineena valtio...2014-2017
Yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena valtio-oppi2014-2017
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääainee...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2008-2011
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri pääai...2008-2010
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri2005-2008

Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS)
Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma, venäjä...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma,...2017-2020
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,...2017-2020
Kielten aineenopettajan maisteriohjelma, venäjän k...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, ve...2017-2020
Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisterio...2017-2020
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja mai...2017-2020
HuK pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kielen ...2015-2017
HuK pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (moniala...2015-2017
FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kielen o...2015-2017
FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (monialai...2015-2017
HuK+FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kiel...2015-2017
HuK+FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (moni...2015-2017
HuK pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kielen ...2012-2015
HuK pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kielias...2012-2015
FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kielen o...2012-2015
FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kieliasi...2012-2015
HuK+FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kiel...2012-2015
HuK+FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kiel...2012-2015
Filosofian maisteri2009-2011
Kandidaatti ja maisteri2009-2011
Filosofian maisteri2008-2009
Kandidaatti ja maisteri2008-2009
Filosofian maisteri2007-2008
Kandidaatti ja maisteri2007-2008
Kandidaatti ja maisteri (HuK+FM)2005-2007
Filosofian maisteri2005-2007
Humanististen tieteiden kandidaatti2005-2007
Filosofian maisteri2004-2005

Viestintä
Viestinnän kandidaattiohjelma2017-2020
Viestinnän maisteriohjelma2017-2020
Viestinnän maisteriohjelma (pelkästään FM-tutkinto)2017-2020

Viestintätieteet
Filosofian maisteri (pääaineena yhteisöviestintä)2004-2005
Humanististen tieteiden kandidaatti (pääaineena yh...2004-2005

Yhteiskuntapolitiikka (YFI)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti pääaineena yhteis...2014-2017
Yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena yhteiskun...2014-2017
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääainee...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääainee...2013-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2011-2014
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena...2008-2011
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri pääai...2008-2011
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri2005-2008

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalityön kan...2017-2020
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, yhteiskuntatiete...2017-2020
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma...2017-2020
Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian mais­te­...2017-2020
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma...2017-2020
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma...2017-2020
Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityön maiste...2017-2020

Yhteisöviestintä (VIE)
Filosofian maisteri pääaineena yhteisöviestintä2017-2020
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena yht...2015-2017
Filosofian maisteri pääaineena yhteisöviestintä2015-2017
FM pääaineena yhteisöviestintä (maisteriopinnot)2015-2017
HuK ja FM pääaineena yhteisöviestintä2015-2017
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena yht...2012-2015
Filosofian maisteri pääaineena yhteisöviestintä2012-2015
FM pääaineena yhteisöviestintä (maisteriopinnot)2012-2015
HuK ja FM pääaineena yhteisöviestintä2012-2015
Humanististen tieteiden kandidaatti2009-2012
Filosofian maisteri2009-2012
HuK ja FM2009-2012
Humanististen tieteiden kandidaatti2007-2009
Filosofian maisterin tutkinto2007-2009
HuK ja FM2007-2009
Filosofian maisteri2006-2007
HuK ja FM2006-2007
Filosofian maisteri2005-2006
Kandidaatti ja maisteri2005-2006

Yleinen historia (HELA)
Kandidaatti ja maisteri, pääaineena yleinen historia2007-2009