Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.3.2024 03:27

Opintokokonaisuudet

tdk/laitos/oppiaine
Tyyppi

Löytyneet opintokokonaisuudet

KoodiNimiVuosi

Aikuiskasvatus (KAS)
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (sivuaineopiskel... (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
AIKASYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009

Erityispedagogiikan laitos
ERIPERErityispedagogiikan perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
ERIPERErityispedagogiikan perusopinnot sivuaineopiskelij... (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot EP (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (VEO) (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
ERISYVErityispedagogiikan syventävät opinnot EP (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
ERISYVErityispedagogiikan syventävät opinnot VEO (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2014
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2010-2013
ERIPERErityispedagogiikan perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2007-2010
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
ERISYVErityispedagogiikan syventävät opinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
ERIPERErityispedagogiikan perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2005-2007
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2005-2007
ERISYVErityispedagogiikan syventävät opinnot (Sivuaineopiskelijoille)2005-2007
Kasvatustieteen opinnot (VEO) (Pääaineopiskelijoille)2005-2006
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot sivuaineopiskelijo...2004-2005
ERIVARErityispedagogiikan opinnot lastentarhanopettajill...2004-2005
ERILUOErityispedagogiikan opinnot luokanopettajille (15 ov)2004-2005
ERIPERErityispedagogiikan perusopinnot sivuaineopiskelij...2004-2005
ERISYVErityispedagogiikan syventävät opinnot sivuaineopi...2004-2005
EROPOMPeruskoulussa opetett. aineiden ja aihekok. monial...2004-2005

Erityispedagogiikka
EOPERIErilliset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia ... (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
ERIEOKErityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
ERISYVErityispedagogiikan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
Kieli- ja viestintäopinnot / maisteri (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
Sivuaineopinnot/valinnaiset opinnot (maisterin tut...2014-2017
Kasvatustieteen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
Kasvatustieteen opinnot (VEO) (Pääaineopiskelijoille)2010-2013
ERIEOKErityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia... (Sivuaineopiskelijoille)2012-2013
ERIEOKErityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia...2010-2011

Erityispedagogiikka (oppiaine)
ERIPERErityispedagogiikan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2020
ERIPERErityispedagogiikan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot EP (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot VEO (Pääaineopiskelijoille)2014-2017

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
APEPEDAikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (2014-2017) (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
KASAIPKasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
APEPEDAikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014

Kasvatustiede (KAS)
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009

Kasvatustieteen laitos
KASAIPKasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
KASAIPKasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2009
AIKAINAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
AIKSYVAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
KASAIKKasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2003-2005
AIKAINAikuiskasvatuksen aineopinnot2004-2005
AIKSYVAikuiskasvatuksen syventävät opinnot2004-2005
KASAINKasvatustieteen aineopinnot2004-2005
KASAIKKasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot2004-2005
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot2004-2005

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
KTKPERKasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KTKPERKasvatustieteen perusopinnot (aineenopettajaopiske... (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KTKPERKasvatustieteen perusopinnot (EP) (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
APEPEDAikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (2017-2020) (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (EP) (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
ERIAINErityispedagogiikan aineopinnot (VEO) (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
OPEAINOpettajan pedagogiset aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
ERISYVErityispedagogiikan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
OHKSYVOhjausalan syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2018-2020
KTKPERKasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
Kieli- ja viestintäopinnot / Kasvatustieteiden kan...2014-2017
Kieli- ja viestintäopinnot / Kasvatustieteiden kan... (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
KTKPERKasvatustieteen pedagogiset perusopinnot ()0-0

Master's Degree Programme in Education
EDUSYVAdvanced Studies in Education2014-2016

Master's degree programme in educational leadership
EDLSYVMaster's Degree Programme in Education (Pääaineopiskelijoille)2014-2016
EDLSYVMaster's degree programme in educational leadership (Pääaineopiskelijoille)2009-2010

Opettajankoulutuslaitos
DKAPERDraamakasvatuksen perusopinnot2017-2020
OEASAOEsi- ja alkuopetuksen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
OENPERForeign language, pedagogy and culture (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
OGUSAOGuidance and Counselling Studies (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KTKPERKasvatustieteen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
Kieli- ja viestintäopinnot / Kasvatustieteiden kan... (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
OKSPERKäsityön perusopinnot2017-2020
OLIPERLiikunnan perusopinnot2017-2020
OMUPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot luokanopettajille (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
ODKAINDraamakasvatuksen aineopinnot2017-2020
OKLKAOKasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
OHJAINOppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin am... (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
OKLPOMPerusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekoko... (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
OKLPOMPOM 60 op Perusopetuksessa opetettavien aineiden j... (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot (opett. ped. op... (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
OJUCLIContent and Language Integrated Learning (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
Kieli- ja viestintäopinnot / OKL (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
ODKPERDraamakasvatuksen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OENSAOEnglish Minor Studies (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
OEASAOEsi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op/15 ov (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2017
OKUPERKuvataiteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OKSPERKäsityön perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2016-2017
OLIPERLiikunnan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OMUPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot luokanopettajille (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OSUPERSuomen kielen ja kirjallisuuden sivuaineopinnot OKL (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OTNPERTeknologiakasvatuksen ja teknisen työn perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OTTPERTekstiilityön perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2015-2017
ODKAINDraamakasvatuksen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OKLKAOKasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
OPEAINKasvatustieteen pedagogiset aineopinnot (sivuaineo... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OKLPOMPerusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekoko... (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot, Opettajan peda... (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
OJUCLIContent and Language Integrated Learning (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
Kieli- ja viestintäopinnot / Kasvatustieteiden kan... (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
OVLKOKKotoutumisvalmentajan opinnot, 36 op2016-2017
OLIPERLiikunnan perusopinnot (25 op) (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2015-2016
OTTPERTekstiilityön perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2015
OENSAOJULIET 1/ 25 op (Pääaineopiskelijoille)2005-2014
OJUCLIJuliet 2: CLIL Studies, Content and Language Integ... (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
OKLPEOKasvatustieteen pedagogiset perusopinnot 25 op (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
OLIPERLiikunnan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
OPEPERSivuaine, Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
OTNPERTeknologiakasvatuksen ja teknisen työn perusopinno... (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2014
OKLKAOKasvatustieteen aineopinnot (OKL) 37 op (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
OPEAINKasvatustieteen pedagogiset aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2014
OKLPEDOpettajan pedagogiset opinnot (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
OKLPOMPerusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekoko... (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
OKLPOMPerusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekoko... (Pääaineopiskelijoille)2011-2014
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot (OKL) (Pääaineopiskelijoille)2010-2014
OKLPEOKasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2013
OTTPERTekstiilityön perusopinnot 25 op (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2013
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot (OKL) OPP Maist... (Pääaineopiskelijoille)2011-2013
Kieli- ja viestintäopinnot / Kasvatustieteiden kan... (Pääaineopiskelijoille)2010-2013
OKUPERKuvataiteen perusopinnot 25 op (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2012
OKLPEOKasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2005-2010
OKUSIOKuvataiteen sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)2005-2010
OLIPERLiikunnan perusopinnot 25 op (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
OPEPERSivuaine II, Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
OTNSIOTeknologiakasvatuksen ja teknisen työn sivuaineopi... (Sivuaineopiskelijoille)2005-2010
OTTSAOTekstiilityön sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)2005-2010
OKLKAOKasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2010
OKLPEDOpettajan pedagogiset opinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
OKLPOMPerusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekoko... (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot (OKL) (Pääaineopiskelijoille)2009-2010
Kieli- ja viestintäopinnot / Kasvatustieteiden kan... (Pääaineopiskelijoille)2009-2010
ODKPERDraamakasvatuksen perusopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)2005-2009
OKLPEOKasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2005-2009
OLISAOLiikunnan sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)2005-2009
MOPKOKMonikulttuurisen opetuksen sivuaine (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
OMUSAOMusiikin sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)2005-2009
OYLSAOYmpäristö- ja luonnontiedon sivuaineopinnot 25 op/... (Sivuaineopiskelijoille)2005-2009
OAISIOÄidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
ODKAINDraamakasvatuksen aineopinnot 35 op (Sivuaineopiskelijoille)2005-2009
OKLKAOKasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2005-2009
OKLPEDOpettajan pedagogiset opinnot (Sivuaineopiskelijoille)2005-2009
OKLKSOKasvatustieteen syventävät opinnot (OKL) (Pääaineopiskelijoille)2005-2009
OAISIOÄidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopinnot 25 o... (Sivuaineopiskelijoille)2005-2007
Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot2004-2005
OKLPEDOpettajan pedagogiset opinnot2004-2005

Psykologian laitos
PSYPERPsykologian perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
CIPKOKContemporary Issues in Psychology (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
CIBKOKKog­ni­tii­vi­sen neu­ro­tie­teen opin­to­koko­nai... (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
PSYAINPsykologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
PSYAINPsykologian aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
PSYSYVPsykologian syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
Psykologian syventävät opinnot, FM-tutkinto (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
PSYPERPsykologian perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
CIPKOKCurrent Issues in Psychology (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
CIBKOKKognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
PSYAINPsykologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
PSYSYVPsykologian syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
Psykologian syventävät opinnot filosofian maisteri... (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
PSYAINPsykologian aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
Sivuaineopinnot: Psykologian kandidaatin tutkinto (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
PSYAINPsK: Psykologian aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014
PSYAINPsykologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2011-2014
PSYAINYTK: Psykologian aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014
FM: Psykologian syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014
PSYSYVPsM: Psykologian syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014
YtM: Psykologian syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014
Sivuaineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014

Varhaiskasvatuksen laitos
VKTPERVarhaiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma...2007-2009
VAKSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2005-2007
VTAKOKTaito- ja taideaineiden opinnot (25 op) ()2005-2007
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma... ()2005-2007
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma... ()2005-2007
VAKAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot ()2005-2007
VAAKOKVarthaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amm... (Pääaineopiskelijoille)2004-2005
VESPEREsi- ja alkuopetuksen perusopinnot (painotus esiop...2004-2005
VAKAINKasvatustieteen aineopinnot (varhaiskasvatus)2004-2005
VARPERKasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2004-2005
VAKSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (varhaiskasvatus)2004-2005

Varhaiskasvatus
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma... (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
VKTSYVVarhaiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma... (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma... (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot, lastentarhanop... (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
VKTSYVVarhaiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2014-2017
VKTSYVVarhaiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
VKTPERVarhaiskasvatustieteen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2010-2013
VKTPERVarhaiskasvatustieteen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2010-2013
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma... (Pääaineopiskelijoille)2010-2013
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2010-2013
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot, lastentarhanop... (Pääaineopiskelijoille)2010-2013
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot, varhaiskasvatu... (Pääaineopiskelijoille)2010-2013
VKTSYVVarhaiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2010-2013
VTAKOKTaito- ja taideaineiden opinnot (25 op) (Pääaineopiskelijoille)2008-2012
VKTPERVarhaiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2010
VKTPERVarhaiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
VAAKOKVarhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen amma... (Pääaineopiskelijoille)2009-2010
VKTAINVarhaiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
VKTSYVVarhaiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2010
VKTSYVVarhaiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009