Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.6

Log in!
Apr/12/2024 13:39

Study modules

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
Faculty/department/subject
Type

Study modules found

CodeNameYear

Classics in Philosophy and Political Theory (DSSP)
FPKKOKClassics in Philosophy and Political Theory (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017

Democracy and Parliamentarism (DSSP)
DEMKOKStudies in Democracy and Parliamentarism (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017

Department of Social Sciences and Philosophy (DSSP)
YFIPERBasic Studies in Social Sciences and Philosophy (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2017-2020
STOPERSosiaalityön perusopinnot2017-2020
STOAINSosiaalityön aineopinnot2017-2020
STOAINSosiaalityön aineopinnot sivuaineena2017-2020
STOSYVSosiaalityön syventävät opinnot2017-2020
YFISYVFILYhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opin...2017-2020
YFISYVPOLYhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opin...2017-2020
YFISYVSOSYhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opin...2017-2020
YFISYVYKPYhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opin...2017-2020
Vapaasti valittavat opinnot, YFIn maisteriohjelman...2017-2020
KANKOKStudy Module in Civic Society (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
CRIKOKStudy Module in Crisis and Security (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
ETIKOKStudy Module in Ethics (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
SPTKOKStudy Module in Gender Studies (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
IKEKOKStudy Module in Life Stages and Life Course (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
IMEKOKStudy Module in Methodology for Human Sciences (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
EKTKOKStudy Module in Moral and Ethical Education (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KKEKOKStudy Module in Sustainable Development (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
VVAKOKStudy Module in Violence Studies (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
TYOKOKStudy Module in Work and Working Life (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
DIGKOKStudy Module of Digital Life (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
YFIPERBasic Studies in Social Sciences and Philosophy (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
Sosiaalitieteiden perusopinnot2011-2014
Sosiaalitieteiden perusopinnot2011-2014

Environment and Society (DSSP)
YMYKOKStudies in Environment and Society (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017

Ethics (DSSP)
ETIKOKStudies in Ethics (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
ETIKOKStudies in Ethics (Sivuaineopiskelijoille)2013-2014

Gender Studies (DSSP)
SPTKOKStudies in Gender Studies (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
Sukupuolen tutkimuksen aineopinnot2011-2014

Life Course Research (DSSP)
IKAKOKStudies in Life Course Research (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017

Living with Globalization (DSSP)
LWGKOKLiving with Globalization (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
LWGKOKLiving with Globalization 25-35 ECTS (Sivuaineopiskelijoille)2013-2014

Moral and Ethical Education
EKTKOKStudies in Moral and Ethical Education (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
Elämänkatsomustiedon aineopinnot2011-2014
Moral and Ethical Education, Basic Studies (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Moral and Ethical Education, Subject Studies [ minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011

Philosophy (DSSP)
FILAINFilosofian aineopinnot2014-2017
FILAINFilosofian aineopinnot2014-2017
FILSYVFilosofian syventävät opinnot2014-2017
Filosofian aineopinnot2011-2014
Philosophy, Subject Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Philosophy, Subject Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Philosophy, Advanced Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Philosophy, Advanced Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Philosophy , Basic Studies (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2008-2010

Political Science (DSSP)
VALAINValtio-opin aineopinnot2014-2017
VALAINValtio-opin aineopinnot sivuaineilijoille2014-2017
VALSYVValtio-opin syventävät opinnot2014-2017
Valtio-opin aineopinnot2011-2014
Political Science, Subject Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Political Science, Subject Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Political Science, Advanced Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Political Science, Advanced Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Political Science, Basic Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2010
Political Science, Basic Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2010

Social and Public Policy (DSSP)
YKPAINYhteiskuntapolitiikan aineopinnot2014-2017
YKPAINYhteiskuntapolitiikan aineopinnot2014-2017
YKPSYVYhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot2014-2017
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot2011-2014
Social and Public Policy, Basic Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Social and Public Policy, Basic Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Social and Public Policy, Subject Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Social and Public Policy, Subject Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Social and Public Policy, Advanced Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Social and Public Policy, Advanced Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011

Social Gerontology (DSSP)
Social Gerontology, Basic Studies (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011

Social Science (DSSP)
Yhteiskuntatiede, perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Yhteiskuntatiede, aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2008-2010

Social Work (DSSP)
STOAINSosiaalityön aineopinnot2014-2017
STOAINSosiaalityön aineopinnot2014-2017
STOSYVSosiaalityön syventävät opinnot2014-2017
Sosiaalityön aineopinnot2011-2014
STOPERSosiaalityön perusopinnot (approbatur)2008-2011
STOPERSosiaalityön perusopinnot (approbatur)2008-2011
STOAINSosiaalityö, aineopinnot (cum laude approbatur)2008-2011
Sosiaalityö, aineopinnot (cum laude approbatur)2008-2011
Social Work, Advanced Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Sosiaalityö, syventävät opinnot (laudatur) [sivuai...2008-2011

Sociology (DSSP)
SOSAINSosiologian aineopinnot2014-2017
SOSAINSosiologian aineopinnot2014-2017
SOSSYVSosiologian syventävät opinnot2014-2017
Sosiologian aineopinnot2011-2014
Sociology, Basic Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Sociology, Basic Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Sociology, Subject Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Sociology, Subject Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
Sociology, Advanced Studies (Pääaineopiskelijoille)2008-2011
Sociology, Advanced Studies [minor] (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011

Sosiaali- ja psykogerontologia (YFI)
Sosiaali- ja psykogentologian opintokokonaisuus2011-2014

Women's Studies (DSSP)
NAOP000Women's Studies, Basic Studies (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011
NAOA000Women's Studies (subject studies) (Sivuaineopiskelijoille)2008-2011

Work and Working Life (DSSP)
TYOKOKStudies in Work and Working Life (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017

World Politics (DSSP)
MAPKOKStudies in World Politics (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017